Tjänster

Colliers Orgelbyggeri AB kan erbjuda följande tjänster:

  • Restaurering – allt från rengöring till komplett och omsorgsfull restaurering.
  • Rekonstruktion – historiska instrument återskapas efter utforskade förebilder och med autentiska tekniker.
  • Nybygge – mekaniska orglar konstrueras efter historiska förebilder.
  • Service – utförs på all slags orglar med eller utan serviceavtal. Med serviceavtal ingår årsrapporter och rekommendationer.
  • Dokumentation – fotodokumentation, ritningar, arkivforskning, dokumenterad restaurering.
  • Vård och Underhållsplaner – utförs efter församlingens behov.