Restaurering och rekonstruktion

Här syns utvalda projekt utförd under egen regi. I en välgjort restaurering visas respekt för orgelns alla historiska skikt: ändringar utförs noggrant dokumenterade och borttagna delar arkiveras på plats. Så långt som möjligt ska ingrepp vara återställbara. Restaureringar sker oftast i samband med orgeldokumentation, vilket i sin tur upplyser själva restaureringen. Målet är tydligt med ingrepp ska vara lyhörd och försiktig. I en rekonstruktion måste man återskapa en betydlig del av orgeln, och här igen är dokumentation av orgeln samt liknande orglar oumbärlig.